Poplatky za vydanie občianskeho preukazu

Poplatky za vydanie občianskeho preukazu

Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné.

Správne poplatky za:
• podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 € (150,- Sk),

• podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 € (500,- Sk),

• podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 € (1000,- Sk).

Oslobodenie od správnych poplatkov:
• od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch ,

• od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

• od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi bezplatne
• po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
• po zmene rodného čísla,
• po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
• po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti; o vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,
• ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre,
• ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
• po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
• po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
• po uložení trestu zákazu pobytu,
• ak nastala niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch a občan požiadal o uvedenie nových údajov do časti osobitné záznamy (pozri hore) alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.

Neplatí sa za vydanie nového občianskeho preukazu z úradnej moci.

Ak občan žiada o vydanie OP z dôvodov podľa § 7 ods. 2 a súčasne požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov, správny poplatok vo výške 4,50 € (150,- Sk) sa nevyberá.

0 komentárov k článku “Poplatky za vydanie občianskeho preukazuPridajte vlastný →

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *